fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Magnetyzm i skrócenie długości mooo: Mam pytanie jaka siła działa na ładunek elektryczny w jego układzie odniesienia, gdy ten porusza się prostopadle do przewodu z prądem.https://ilf.fizyka.pw.edu.pl/podrecznik/3/10/2 tutaj dobrze jest to przedstawione w przypadku, gdy cząstka obdarzona ładunkiem poruszą się równolegle do drutu. Na cząstkę poruszająca się prostopadle do drutu będzie działała siła skierowana w lewo bądź w prawo, w zależności od wartości jej ładunku i od kierunku płynącego prądu w tym drucie, jednak co będzie powodowało siłę, skoro to relatywistyczne skrócenie długości odpowiada różnice w gęstości ładunku, a w przypadku prostopadłego takiej niejednorodności nie zobaczymy?
25 sty 23:26