fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie z fizyki dkdk: z góry o kącie nachylenia 60stopni zjeżdża w dół kulig. Pierwsze sanie o masie 1 tony są ciągnięte przez konie z siłą F=1200N (siła jest równoległa do nachylenia stoku). Do nich doczepiono linką mniejsze sanie o masie 500kg. Współczynnik tarcia pomiędzy saniami i sankami, a powierzchnią stoku wynosi 0,015. Oblicz przyśpieszenie z jakim porusza się kulig oraz naprężenie linki pomiędzy saniami i sankami. BARDZO PROSZĘ O POMOC
24 sty 15:57