fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Optyka Wiadomek: Cienki krążek o powierzchni A1=32 cm2 ustawiono na osi optycznej soczewki zbierającej, prostopadle do tej osi i otrzymano jego obraz rzeczywisty o powierzchni A2=2cm2. Nie zmieniając odległości krążka od soczewki zanurzono ten układ w wodzie. Obliczyć powierzchnie ponownie otrzymanego obrazu, jeśli wiadomo, że ogniskowa soczewki po zanurzeniu w wodzie zwiększyła się o k=4 razy.
23 sty 22:55