fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Natężenie fali dźwiekowej B: Stosunek natężeń fal dźwiękowych o takiej samej amplitudzie, dla których częstotliwości wynoszą 1 kHz i 100 kHz jest równy?
22 sty 23:55
: 1
23 sty 09:00