fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wektory Mad99: Na cząstkę działają dwie siły: siła F1skierowana poziomo (wzdłuż osi OX) o wartości trzech niutonów i siła F2 skierowana pionowo (wzdłuż osi OY) o wartości czterech niutonów. Obliczyć pracę wykonaną przez siłę wypadkową przy przesunięciu cząstki z punktu A (0,3,0) m do punktu B(3,4,0) m.
22 sty 21:45
: W =∫A B F*ds czego nie rozumiesz w tym wzorze ?
23 sty 08:59