fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Różnica nacisku podczas jazdy w górę i w dół Laurencja: W windzie poruszającej się z przyspieszeniem a=2m/s2 umieszczono skrzynię o masie 20kg. Różnica między siłą nacisku na podłogę podczes jazdy w górę i w dół wynosi...
22 sty 19:16
: 80 N
22 sty 23:19