fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Okres wahań Iwo99: Jednorodna tarcza o promieniu 13cm może obracać się swobodnie wokół poziomej osi prostopadłej do tarczy i przechodzącej przez jej skraj. Znaleźć okres wahań tarczy w polu siły ciężkości, jeżeli logarytmiczny dekrement tłumienia drgań jest równy 6.
22 sty 16:56