fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Praca Lilianna: Narysuj wektor siły i przemieszczenia dla ciała o masie m tak aby praca wykonana nad tym ciałem była równa zero
21 sty 20:27
kamień: rysunek
22 sty 09:41