fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika majka: W jednym naczyniu mamy tlen, w drugim wodór. Ustal i uzasadnij zapisując niezbędne obliczenia jakie są związki pomiędzy średnimi szybkościami ruchu postępowego cząsteczek tlenu i wodoru w każdej z wymienionych poniżej sytuacji. A. Temperatury bezwzględne gazów są jednakowe. B. Temperatura bezwzględna tlenu jest cztery razy większa od temperatury bezwzględnej wodoru. C. Temperatura bezwzględna wodoru jest dwa razy większa od temperatury bezwzględnej tlenu.
19 sty 20:51
: mv2 ~ T kombinuj
20 sty 09:30