fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
nc nc: W wodzie o masie 400 g i temperaturze 10 oC skroplono tyle pary wodnej o temperaturze 100 oC, że temperatura w naczyniu wzrosła do 70 oC. Oblicz ile pary skroplono. Naszkicuj wykres przedstawiający zmiany temperatury w czasie. W rozwiązaniu zadania przyjmij, że pojemność cieplna naczynia jest pomijalnie mała.
18 sty 21:54
: zastanów się na pewno też to wiesz emotka
19 sty 10:33
nc: no niestety nie wiem jak zacząć, jaki wzór ....
19 sty 20:45
: może popróbuj ze wzorem na ciepło ?
20 sty 09:29