fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termo nc: Oblicz wartość przyspieszenia z jakim wypływa kulka o gęstości 800 kg/m3 umieszczona na dnie naczynia z wodą.
18 sty 21:27
nc: już wiem 2.5
18 sty 21:53