fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika majka: Oblicz wartość siły jakiej należy użyć, aby utrzymać przy powierzchni dna sześcian o krawędzi 0,4 m wykonany z drewna o gęstości 600 kg/m3 .
18 sty 18:48
: F = Fw − Q
18 sty 21:02
majka: a czy objętość w Fw i w Q to będzie objętość sześcianu ?
18 sty 21:22