fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika majka: Oblicz jak zmieniło się ciśnienie gazu jeśli jego temperatura bezwzględna wzrosła o 40% a objętość naczynia wzrosła o 1/4 wartości początkowej.
18 sty 14:34
bajeczka: no i majeczko jak sięd za to zabierzesz
18 sty 17:43
majka: liczyłam ze wzoru pV/T nie wiem czy dobrze wyszło mi ze ciśn wzrośnie o 12 %
18 sty 17:47
: emotka
18 sty 21:01