fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika majka: Temperatura gazu wzrosła od −173 oC do 27 oC. Oblicz ile razy wzrosła się energia kinetyczna cząstek tego gazu. Zapisz słownie odpowiedź.
17 sty 21:24
Leszek: Ek = 3kT/2 , dla gazu doskonalego jednoatomowego T1 = 100 K T2 = 300 K
17 sty 21:47