fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz prędkość max pociągu przyspieszenie-jednostajny-hamowanie Kajot1233: Odległość między stacjami d=2000m. Pociąg najpierw przyspiesza ze stałym przyspieszonym ar=1m/s2 potem ruchem jednostajnym, a na końcu ruchem jednostajnie opóźnionym ah=1,5m/s2. Oblicz maksymalną prędkość pociągu na trasie, wiedząc że całą trasę pokonał w 65 sekund.
17 sty 13:06