fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Znajdź dawkę równoważną Wac: Jednorodne ciało o masie 4kg zostało napromieniowane promieniowaniem gamma przyjmując 100J energii oraz promieniowaniem alfa przyjmując 20J energii. Znajdź dawkę równoważną pochłoniętą przez to ciało.
17 sty 00:40