fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jakie cząstki opuszczają jądro atomowe podczas rozpadu Wac: Jakie cząstki opuszczają jądro atomowe podczas rozpadu α, β−, β+, γ, wychwytu elektronu, konwersji wewnętrznej?
17 sty 00:16