fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika majka: Oblicz, jaka była zmiana energii wewnętrznej gazu, jeśli siła zewnętrzna wykonała nad gazem pracę 400 J, a gaz oddał jednocześnie 60 J ciepła.
16 sty 22:32