fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
przykład praktycznego zastosowania falowych własności materii Wójcik: Podaj jeden konkretny przykład praktycznego zastosowania falowych własności materii.
16 sty 21:49
Leszek: Mikroskop elektronowy
16 sty 21:54