fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
max. energia kinetyczna Aleks: Jaka będzie maksymalna energia kinetyczna elektronów emitowanych z metalu o pracy wyjścia 2eV jeśli oświetlimy go światłem którego fotony posiadają energię 3eV?
16 sty 20:26
: umiesz ty myśleć i odejmować
16 sty 21:49
Leszek: Wzor Millikana−Einsteina : Ef = W + Ek
16 sty 21:56