fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
termodynamika majka: Podczas procesu izobarycznego tlen pod ciśnieniem 105 Pa gaz zwiększył swoją objętość od 3 dm3 do 6 dm3 . a. Oblicz pracę wykonaną nad gazem. b. Oblicz ciepło wymienione przez gaz.
16 sty 20:16
Leszek: W= pΔV = ..... ΔU = Q+W
16 sty 21:58