fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Elektronika Misio: Dla pokazanego fragmentu obwodu obliczono że : Vx=6V, Vy=15V Wiedząc żę E=5V, R1=300 Ohm, R2=R3=200Ohm Oblicz Pe oraz Pr2 https://imgur.com/a/QUeD4db
16 sty 16:41