fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Z pistoletu sprężynowego, po ściśnięciu sprężyny o 0.12 m, wy pwpwp: Z pistoletu sprężynowego, po ściśnięciu sprężyny o 0.12 m, wystrzelono pionowo do góry pocisk o masie 0.035 kg. Wy− sokość maksymalna, na jaka wzniósł się pocisk, licząc od najniższego położenia naciśniętej sprężynie (x = 0), wyniosła H = 20 m. Obliczyć współczynnik odkształcenia sprężystego (k) sprężyny, prędkość pocisku podczas przechodzenia przez położenie równowagi (x = 0.12 m) oraz prędkość pocisku na wysokości H1⁄2 = 10 m.
13 sty 20:46