fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Drgania Marcin99: Aby rozciągnąć sprężynę o jeden centymetr trzeba przyłożyć siłę 4N. Do sprężyny przymocowano ciężarek o masie 2kg. Znaleźć okres drgań tego ciężarka w ośrodku o współczynniku tłumienia drgań 10s−1 .
13 sty 17:47