fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Drgania tłumione Kam98: Okres drgań tłumionych wynosi 4s, logarytmiczny dekrement tłumienia 1,6 a faza początkowa jest
 T 
równa 0. Wychylenie punktu drgającego w chwili t=

jest röwne 4,5cm. Napisz równanie
 4 
tych drgań.
13 sty 17:13
Leszek: T= 4 s λ= 1,6 λ = β*T ⇒ β = λ/T = 0,4 t= T/4 X= 4,5 cm = 0,045 m x(t) = Ao eβt sin(ωt) Dla t = T/4 , x= 0,045 m oblicz Ao i podstaw to wszystko do rownania na x(t) Otrzymasz x(t) = 0,045*e0,4(1−t) sin (πt/2)
13 sty 17:41