fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Potencjał elektryczny Lalala: Jaki jest potencjał elektryczny w środku kwadratu o boku 13 cm, w którego narożach znajdują się ładunki: +1,7 μC; −4,6μC; +12,2μC i −7,7μC?
13 sty 16:18
: ≈ 1,57*105 V
13 sty 16:30
Lalala: A jak to zrobić? Bo chciałabym zrozumieć tok postępowania
13 sty 16:37
Leszek:
 k q 
Skorzystaj ze wzoru : V = (+/−)

  r 
k= 9*109 Nm2/C2 , r to polowa przekatnej kwadratu i dodaj do siebie , bo potencjal jest wielokoscia skalarna !
13 sty 17:27