fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
znalezc polozenie srodka masy grzesiek: Na przyczepioną do sufitu nić nawinięto cylindryczną szpulkę o masie M i promieniu R, a następnie ją puszczono. Znaleźć położenia środka masy szpulki w funkcji czasu. Moment bezwładności szpulki wynosi I = MR2/2.
13 sty 13:28
Leszek: mg − N = ma , ruch postepowy
  N r  
ε =

, ruch obrotowy ,
  mr2/2 
ε = a/r Odleglosc od punktu startu : S= at2/2
13 sty 15:30