fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Ile obrotów na minute wykona kulka. sinα=u{R}{L} pwpwp: Kulka zamocowana na końcu nierozciągliwej nici L=30 cm, porusza sie ze stała prędkością zataczając w płaszczyżnie poziomej okrąg o promieniu R=15 cm(ewachadło stozkowe). Ile obrotów na minute wykona kulka. sinα=RL sinα=u{1}/{2} Fcosα=Qcosα mv2Rcosα=mgsinα v=gRsinαcosα v=9,22 cm/s T=2πR=94,2 cm Odpowiedz do zadania to 58,7 obr/min mi wychodzi 5,87 obr/min po przeliczeniu jednostek nie wiem gdzie robie błąd
11 sty 21:43