fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Toczenie bryły Kama96: Kula o masie 1kg tocząca się bez poślizgu zderza się ze ścianką i toczy się z powrotem.
 cm 
Prędkość kuli przed zderzeniem przed ścianką wynosi 10

, a po zderzeniu
 s 
 cm 
8

.Oblicz ilość ciepła wydzielającego się w tym zderzeniu.
 s 
Czy w tym zadaniu trzaba znać prędkości kątowe kuli przed i po zderzeniu i jeżeli tak, to jak je obliczyć?
11 sty 16:07
: a po co
11 sty 20:22
Kama96:
 mV2 2 
No bo wzór na energię kinetyczną to E=

+

 2 2 
11 sty 21:01
Leszek:
  mv2 2 
Ek =

+

, ω = v/r , J = (2/5) mr2
 2 2 
Ilosc ciepla = roznica energii
11 sty 21:06
Kama96:
 m(V12+V22)+0,4m(V12+V22) 
Po przekształcenia ma być Q=

?
 2 
11 sty 21:33
Leszek:
  mv12 0,4 mv12 
E1 =

+

= U{ 0.3mv12}
 2 2 
12 sty 19:24
Leszek:
 mv12  0,4mv12 
E1 =

+

= 0,7mv12
 2 2 
E2 = 0,7mv22 Q= E1 − E2 = .....
12 sty 19:30