fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
mógłby mi ktoś to zadanie wytłumaczyć? Leviane: Kasia niesie kubek z herbatą. Po wyjściu z kuchni skręca w stronę pokoju. W tym czasie niesiony przez nią kubek porusza się po okręgu o promieniu 1,5 m. Kubek ma średnicę 7 cm, a poziom herbaty znajduje się 1 cm poniżej krawędzi kubka. a) Wykonaj rysunek przedstawiający siły działające na powierzchnię wody w kubku oraz ich wypadkową. b) Oblicz, z jaką maksymalną prędkością może poruszać się Kasia, aby woda z kubka trzymanego pionowo się nie wylała.
11 sty 00:50
: a) siła ciężkości i odśrodkowa bezwładności b) kąt nachylenia powierzchni powiąż z wysokością brzegu kupka
11 sty 07:25