fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zasada zachowania momentu pędu Mati95: Człowiek o masie 60kg znajduje się na nieruchomej obrotnicy o masie 100kg i promieniu 10m. Jaką prędkość katowa bedzia miała obrotnica, jeżeli człowiek będzie się poruszał wokół osi obrotu
 km 
po okręgu o promieniu 5m z prędkością 4

. Obrotnicę traktować jako krążek jednorodny o
 h 
człowieka jako masę punktową.
10 sty 17:01
Leszek: Zastosuj zasade zachowania momentu pedu J1 ω1 = J2 ω2
10 sty 21:45
Mati95: Która sytuacja jest pierwszą a która drugą?
10 sty 22:07
Leszek: Moment pedu idacego czlowieka = moment pedu obracajacej sie tarczy .
10 sty 22:12