fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie z drgań harmonicznych Ola: Ciało o masie 3 kg wykonuje drgania harmoniczne o amplitudzie 35 cm na sprężynie o współczynniku sprężystości 175 N/m. W chwili gdy prędkość wynosi 1,2 m/s wyznacz wychylenie, energię potencjalną i siłę.
9 sty 23:35