fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Największy problem mam z amplitudą w a :( Mati: Ruch drgający: Ciężarek o masie m=10g zawieszono na sprężenie o współczynniku k=16 i wychylono z położenia równowagi (kierunek zgodny z osią x) o odległość x0 i puszczono. Oblicz: a) amplitudę i okres drgań ciężarka, b) x(t) v(t) a(t) w chwili t1= PI80s c) wartość Ek i Ep w chwili t2= PI40s d) czas po którym wychylenie ciężarka z położenia równowagi wynosi 12.
9 sty 18:59
Leszek: Amplituda A= xo T= 2π m/k = ..... W p.d zle podane ,chyba powinno byc wychylenie x= A/2 ? ? w pozostalych punktach wystarczy podstawic do gotowych wzorow !
9 sty 20:46