fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Elektrostatyka artur618: Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania. 3. Elektron wstrzelono z prędkością o wartości 107 m/s pomiędzy okładki kondensatora płaskiego, do którego przyłożono napięcie 10V . W chwili początkowej prędkość elektronu jest równoległa do powierzchni okładek oddalonych od siebie o 1 cm, a elektron znajduje się dokładnie w połowie odległości między okładkami. 3.1. (0−2) Oblicz tzw. napięcie przyspieszające potrzebne do nadania elektronowi takiej prędkości. 3.2. (0−2) Narysuj tor ruchu tego elektronu. Uzasadnij przyjęty kształt toru. 3.3. (0−3) Oblicz masę, którą musiałaby mieć cząstka o ładunku elektronu, aby tor jej ruchu w opisanej sytuacji linią prostą, równoległą do okładek. 3.4. (0−4) Oblicz minimalną długość okładek kondensatora, przy której elektron mógłby zderzyć się z okładką naładowaną dodatnio.
8 sty 16:56
:
 mv2 
eU =

 2 
8 sty 23:04