fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Transformacja Lorentza Natalia: Zapisz transformację Lorentza za pomocą macierzy. Pokaż, że transformacja odwrotna odpowiada zmianie znaku prędkości V→−V
8 sty 15:21