fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Niepewności +/ (0,1%+4cyfry) lab: Potrzebuję wytłumaczenia nt. niepewności pomiarowych miernika. W instrukcji podają, że dla woltomierza niepewność dla danego przedziału jest: +/(0,1% + 4 cyfry). Nie rozumiem pojęcia "+ 4 cyfry", ktoś orientuje się w temacie ? Dane: U=0,108 [V] U=0,159 [V]
7 sty 11:33
7 sty 20:52