fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
siła hamująca mała-kulka: Pojazd o masie m = 845 kg porusza się z prędkością v = 57,6 km/h, obliczyć siłę hamującą potrzebna do zatrzymania pojazdu na drodze s = 10 m, obliczyć czas hamowania pojazdu. Wypisałam sobie wzory: na siłę hamującą F = ma
 at2 
na drogę w ruchu jednostajnie opóźnionym s = Vt −

 2 
Nie wiem, skąd wyznaczyć czas?
5 sty 20:05
Dick: Z równania szybkości Vk =V−at Vk=0 Stąd t=V/a
5 sty 20:08