fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
cieplo abc: Jak długo należałoby pocierać o siebie dwa kawałki lodu o masach m=100 g każdy, znajdujące się w temperaturze otoczenia równej 0˚C, aby uzyskać ich stopienie bez zmiany temperatury? Zakładamy, że kawałki lodu dociskane są siłą F=10 N, średnia względna prędkość ich ruchu wynosi v=10 cm/s, a współczynnik tarcia f=0,01. Ciepło topnienia lodu wynosi l=3,3·105 J/kg.
2 sty 21:12
:
 mL 
t =

= 3,3*10 s
 fFv 
2 sty 21:27
abc: rozumiem, że porownujesz cieplo z energia, ale czemu energie liczysz jako fFvt?
2 sty 21:35
: Q = WT = Ts
3 sty 09:37