fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie, sprawdzenie rozwiązania gość weselny: rysunekChłopiec, siedzący początkowo na szczycie bryły lodu w kształcie półkuli o promieniu R=13,8 m, zaczyna się ześlizgiwać się po lodzie. Jego prędkość początkowa równa jest zeru, a ruch odbywa się bez tarcia. Na jakiej wysokości nad odrywa się on od powierzchni bryły.To jest moja próba rozwiązania, więc tak napisałem najpierw warunek przy którym chłopiec się oderwie,czyli Fcosα=Fo. Po uproszczeniach wychodzi v2cosα/R=g. Cosinusa mogę też wyznaczyć jako H/R. Po podstawieniu wychodzi H=gR2/v2. Zostało wyznaczyć prędkość, a ją można z z.z.e mgR=mgH + mv2/2, wyznaczmy v2 i wstawiamy do wzoru i mamy równanie kwadratowe −2H2+2HR−R2=0. Dla danych w zadaniu danych szukana wysokość H równa jest około 3,7m. Czy takie rozwiązanie jest poprawne?
31 gru 00:42
gość weselny: Cholera warunek dla równowagi sił to chyba jednak mv2cosα/r=mgcosα. Wtedy chyba wychodzi poprawnie H=1/2R
31 gru 00:57
gość weselny: Oczywiście mv2/r=mgcosα, tak powinno być i wszystko ładnie wychodzi, głupie błędy wieczorową porą. Przepraszam i pozdrawiam
31 gru 01:08
:
 2R 
H =

 3 
31 gru 10:28