fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wyznacz nacisk sznurka w ruchu po okręgu akra: rysunekKulka robi sobie kółka i mam obliczyć nacisk sznurka w najwyższym i najniższym położeniu (a i b) Dane: m,w − prędkość kątowa, L − długość sznurka Szukane: Fna, Fnb Więc wyznaczyłem prędkość w ruchu po okręgu v = w*r gdzie r=l, aby móc ją wstawić do siły dośrodkowej i moim zdaniem w położeniu A: Fodśr=Fg+Fna a w położeniu B: Fd+Fnb=Fg ale nwm czy to jest dobrze, bo nie mam do tego odpowiedzi, ktoś potwierdzi, albo zaprzeczy?
30 gru 15:27
: wklep w google tam są odpowiedzi do wszystkich zadań
30 gru 15:46
akra: ale to nie jest zadanie z podręcznika tylko od naszego nauczyciela
30 gru 15:50
: a jak myślisz skąd on je wziął
30 gru 16:53
akra: z głowy
30 gru 17:27
Wektorowy: Wektor przyśpieszenia ciała poruszającego się ruchem krzywoliniowym rozłożyć można na sumę wektorów przyspieszenia stycznego as (stycznego do toru ruchu oraz przyśpieszenia dośrodkowego ad (skierowanego prostopadle do toru ruchu, w stronę podłoża). Rozpatrując, w przedstawionej sytuacji, nacisk ciała osi poziomej interesować będą nas: − Siła cieżkosci ciała: Q = mg − Siła bezwładności ciała (której zwrot jest przeciwny do zwrotu przyśpieszenia dośrodkowego ad): Fb = −adm
 v2 
ad =

= ωv = ω2r
 r 
Pamiętając, że siła cieżkosci ma we wzorze na siłę nacisku wartość dodatnią powinieneś/powinnaś być w stanie ułożyć równania na siłę nacisku działającą na ciało w położeniach a i b. W razie czego więcej wskazówek możesz znaleźć tutaj: https://eszkola.pl/fizyka/sila-nacisku-3670.html
30 gru 21:39