fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Bryła sztywna M: Ciężarek o masie 3m wisi na nici nawiniętej na obracający się walec o masie m i promieniu R. Do drugiego końca nici zaczepiona jest masa m jak na rysunku, a nić nawinięta jest na doklejony walec o masie 2m i promieniu 2R. Współczynnik tarcia o podłoże f = ¼. a) zaznacz na rysunku wszystkie siły działające na wszystkie ciała. b) zapisz równania Newtona dla wszystkich mas, c) oblicz moment bezwładności podwójnego krążka, d) oblicz przyspieszenie masy 3m, e) oblicz siłę napinającą nić na której wisi masa 3m ( dla m = 0,5 kg).
29 gru 21:37
: rysunku brak
30 gru 09:00
M: rysunekProszę
31 gru 10:41