fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wektory Paweł M.: Na jakie wektory można rozłożyć wektor przyspieszenia
29 gru 14:36
Paweł M.: Czy prędkość i przyspieszenie to są wielkości wektorowe ? Bardzo proszę o pomoc
29 gru 15:12
Wektorowy: W przestrzeni euklidesowej RN każdy wektor rozłożyć można na sumę składowych wektorów względem ortagonalnych osi, np. osi układu współrzędnych. Wektor przyspieszenia, prędkości bądź siły (jest to już jednak wektor przesuwny) mógłbyś zatem rozłożyć np. na składowe x i y na płaszczyźnie dwuwymiarowej. Moduły wektorów względem odpowiednich osi obliczyć można np. wykorzystując kąt wektora wypadkowego względem odpowiednich osi i zależności trygonometryczne.
29 gru 18:37