fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zależność fali wypromieniowywanego światła od fali światła oświetlającego Wektorowy: Czy oświetlenie ciała (pierwiastków lub substancji o względnie szerokim widmie emisyjnym) światłem o barwie prostej (monochromatycznej) powinno teoretycznie wzbudzić substancje do wypromieniowywania fal o długościach fal większych od długości fali światła oświetlającego? Jak wiadomo pierwiastków i substancji chemicznych mogą wypromieniować falę elektromagnetyczną o częstotliwości związanej z różnicą energii elektronu znajdującego się na określonych orbitalach wokół jądra atomu.
 c 
(1) E = hv = h

= En − Em
 λ 
oraz
 hc 
(2) λ =

 En − Em 
(1) Z czego wywnioskować można, że wypromieniiwanie przez pierwiastki lub substancje fali o mniejszej długości wymaga dostarczenia elektronów większej ilości energii. (2) Z czego również wynika, że im mniejsza jest różnica energii elektronu na orbitalach En oraz Em, tym większa jest długość fali. Czy zatem substancje mogą wypromieniowywać fale, na których wypromieniowanie potrzeba energii równej lub mniejszej od dostarczonej (analogicznie: o długościach równej lub większej dla danej energii dostarczonej). Czy ciało o barwie czerwonej (w świetle białym) powinno emitować ten kolor pod wpływem oświetlenia kolorem niebieskim, żółtym, zielonym czy jakimś innym o długości fali mniejszej od długości fali czerwonego? Czy ciało o barwie fioletowe (w świetle białym) może emitować ten kolor wyłącznie pod wpływem oświetlenia światłem fioletowym? (jako, że posiada jedną z najkrótszym długości fali EM). Z góry dziękuję za pomoc
28 gru 23:12
koniec: poczytaj o schemacie Jabłońskiego i prawie Stokesa
29 gru 09:46