fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wektory Mati: 1) Dwie stałe siły F1=[1,2,3]N oraz F2=[4−5,−2]N działają równocześnie na cząstkę. Oblicz pracę wykonaną przez siłę wypadkową przy przesunięciu cząstki z punktu A=[20,15,0]m do punktu B=[0,0,7]m. 2) Siła F=[−3,1,5]N działa na punkt o wektorze położenia r=[7,3,1]m. Jaki jest moment siły względem punktu [0,10,0]m?
22 gru 23:29
: 1)Fw = [5,−3,1], Δr =|AB|=[−20,−15,7] W = Fw* Δr − iloczyn skalarny http://matematykadlastudenta.pl/strona/703.html 2) M=r x F − iloczyn wektorowy (wygugluj sobie)
24 gru 08:50