fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie z bryły sztywnej, ktoś jest w stanie pomóc? Michał99: Ciężki walec o promieniu R i masie M wiruje z predkością kątową Ω0 wokół osi równoległej do tworzącej i przechodzącej przez jego środek. W pewnej chwili do powierzchni walca dociśnięto klocek hamulcowy. Wyznacz minimalną wartość siły dociskającej klocek,aby walec zatrzymał się w czasie tz . Wspólczynnik tarica wynosi f.
20 gru 15:09
: z czym masz problem
20 gru 15:38
Michał99: w sumie zrobiłem, wynik mi wyszedł N=(I*Ω0)/(tz*f), jest ok?
20 gru 15:48
Michał99: M= as*R?
20 gru 15:56