fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Elektrotechnika Niki: Cewkę o rezystancji wewnętrznej R=150 Ohm i indukcyjności L=319 mH połaczono szeregowo z kondensatorem C=31.9 mikroF i rezystancji wewnętrznej R=150 Ohm. Do układu przyłączono napięcie przemienne U=2402sin(ωt). Należy obliczyć prąd w obwodzie, napięcia w cewce i kondensatorze oraz kąt przesunięcia fazowego między prądem a napięciem dla częstotliwości f=100Hz. Bardzo proszę o wyjaśnienie krok po kroku jak to wyliczyć.
17 gru 12:42
17 gru 19:01