fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Mechanika płynów xleather: Oblicz prędkość v1 przepływu powietrza (o gęstości 1,293 kg/m3) przez dyszę połączoną z rurką Pitota, jeżeli różnica poziomów w manometrze rtęciowym wynosi hm=200mm(gęstość rtęci 13600kg/m3)
16 gru 19:48
belfer: zastosuj prawo Bernoulliego
16 gru 20:34