fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
. paweł: Dwa ciała o masach 5 kg i 4 kg poruszają się wzdłuż tej samej prostej, lecz w przeciwne strony. Pierwsze ciało posiada prędkość 8 m/s, zaś całkowity pęd układu ma wartość 10 kg x m/s. Oblicz prędkość drugiego ciała.
16 gru 12:52
belfer: w czym problem? pędy są wektorami więc dodaj je geometrycznie
16 gru 14:32