fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Kulka o masie m i poziomej prędkości v uderza sprężyście w nieruchomy klocek o m pakoob: Kulka o masie m i poziomej prędkości v1 uderza sprężyście w nieruchomy klocek o masie 2m i odbija się od niego. Określić prędkość klocka tuż po zderzeniu. Jaką część energii układu przypada po zderzeniu na klocek? v1 − prędkość kulki przed zderzeniem v1' − prędkość kulki po zderzeniu v2' − prędkość klocka po zderzeniu Moje rozwiązanie, proszę o sprawdzenie poprawności: Zasada zachowania pędu: mv1=−mv1'+2mv2' v1=−v1'+2v2' v1'=2v2'−v1 Zasada zachowania energii:
mv12 mv1'2 2mv2'2 

=−

+

2 2 2 
v12=−v1'2+2v2'2 v12=−(2v2'−v1)2+2v2'2 z dalszych obliczeń matematycznych: v2'2−2v1v2'+v12=0 Δ=4v12−4v12=0
 2v1 
v2'=

 2 
v2'=v1 Czyli prędkość klocka po zderzeniu jest równa prędkości kulki przed zderzeniem. Czy jest to poprawne rozwiązanie?
16 gru 11:59
belfer: Energia jest skalarem więc są same plusy
16 gru 14:31