fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie z ruchu obrotowego fiszyka: Pomoże ktoś z tymi zadaniami na zaliczenie? Na brzegu poziomu okrągłej tarczy o masie M i R promieniu, stoi człowiek o masie m.Tarcza może się obracać bez tarcia wokół pionowej osi,a)znaleźć prędkość kątową tarczy,jeżeli człowiek będzie chodzić wzdłuż jej brzegu ze stałą prędkością v względem tarczy? b)Jaką drogę musi przejść człowiek po tarczy aby jego droga względem ziemi była okręgiem zamkniętym? 2.Rowerzysta jedzie wewnątrz pionowo ustawionej pętli. Z jaką prędkością Vo powinien on wjechać w najniższy punkt A pętli o promieniu R=6m aby nie spaść w dół z najwyższego punktu B pętli. Masa rowerzysty z rowerem to 90 kg a masa obydwu kół 2,4kg.
11 gru 12:42